Haralds Historie 2

Haralds Historie 2

I dette afsnit kan du bl.a. høre om missionen i Kina. Du kan høre om Jørgen Nørgaard Pedersen, der opfandt dét at have boghandlere med både kogebøger og bibler i lufthavne. Du kan høre om Teltmissionen – herunder om to seje kvinder, der etablerede og udviklede et hospital i det nuværende Pakistan, tæt på grænsen til Afghanistan: Den ene af dem var Anna Bramsen, der bl.a. var ophavskvinde til et børnehjem og brændte for Frans af Assisis tanker om en lægmandsorden – og den anden var Marie Holst, om hende går der selv den dag i dag fortællinger i dalen om, at hun blev kørt ned og dræbt af en hestevogn på bestilling af en lokal godsejer, der var utilfreds med hendes kristne virke i egnen.

Om fortælleren:
Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.

Haralds Historie 1

Haralds Historie 1

I dette første afsnit af Haralds historie kan du bl.a. høre om, hvordan sognepræsten Bone Falck Rønne etablerede den første danske missionsorganisation, der ovenikøbet har været demokratisk lige fra begyndelsen. Du kan høre om det tragiske forsøg på at sende missionærer til Guldkysten, det nuværende Ghana. Og du kan høre om den tyske missionær Christopher Ochs – der trods sit store arbejde i Indien måtte tage hjem netop på grund af sit tyske ophav.

Om fortælleren:
Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.

Det var alt...

Det var alt...