Haralds Historie 2

Om afsnittet

I dette afsnit kan du bl.a. høre om missionen i Kina. Du kan høre om Jørgen Nørgaard Pedersen, der opfandt dét at have boghandlere med både kogebøger og bibler i lufthavne. Du kan høre om Teltmissionen – herunder om to seje kvinder, der etablerede og udviklede et hospital i det nuværende Pakistan, tæt på grænsen til Afghanistan: Den ene af dem var Anna Bramsen, der bl.a. var ophavskvinde til et børnehjem og brændte for Frans af Assisis tanker om en lægmandsorden – og den anden var Marie Holst, om hende går der selv den dag i dag fortællinger i dalen om, at hun blev kørt ned og dræbt af en hestevogn på bestilling af en lokal godsejer, der var utilfreds med hendes kristne virke i egnen.

Om fortælleren


Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.