Spis sammen

Vi kalder det MUMS! Mad Understøtter Meningsfyldt Samvær…

Fællesspisninger

At spise sammen, har siden tidernes morgen skabt rum for samtaler og i mange tilfælde fællesskaber, der har haft stor betydning for deltagerne, men også betydning for hele samfund – lokalt, som nationalt og nogle gange globalt. 

At være sammen i et måltidsfællesskab kan noget særligt. Vi deler livgivende mad, indsnuser madens duft og glæder os over, at vi endnu en gang kan spise os mætte. Det er ikke en selvfølgelighed for alle, altså det med at blive mætte. Mennesker i hele verden spiser sammen, men ikke alle rejser sig mætte fra bordet. Danmissions samarbejde med partnere ude i verden, er medvirkende til, at mennesker gennem måltidsfællesskaber, samtaler og aktiv handling får håb, tilgivelse og forbedrede livsvilkår. 

Et væsentligt element i fejringen af Danmissions 200-års jubilæum er fællesspisninger. Fællesspisninger kan have mange former afhængig af, hvem der deltager, og hvad formålet med fællesspisningen er. Vi håber, at du her kan finde inspiration til at arrangere ét eller flere Danmission arrangementer med fællesspisning. 

Middag med udsyn – dialogmiddag 

Ét af Danmissions arbejdsområder er religionsdialog. At fremme samtalen mellem mennesker, der har forskellig religion, skaber fokus på det, der samler os, så det bliver mindre vigtigt at fokusere på det, der skiller os. Samtalen om forståelse, fred og tilgivelse er et centralt arbejdsområde for Danmission. 

Dialogmiddagen sætter fokus på dialogen mellem deltagerne. Det er ikke altid nemt at indlede en samtale, men ”køreplanen”, som du kan se herunder, håber vi vil hjælpe med at facilitere en dialogmiddag i Danmission regi. 

Dialogmiddagens grundvilkår er: 

  • At lytte og tale – vær nysgerrig og åben 
  • Vis respekt for den anden og dennes grænser 
  • Vær ærlig – i dialog er der ingen skjulte dagsordener 

Sådan forløber en dialogmiddag …

Først skal I selvfølgelig have smagt på maden – og det kan I passende gøre, mens I præsenterer jer for hinanden. Tag en runde, hvor I fortæller, hvad I hedder, hvor I har hørt om dette event, og hvad I håber at få ud af de næste par timer. Bon appetit! 

Det er nu blevet tid til den første dialog: Brug 3 min. til at tænke over en person eller begivenhed, som har gjort særlig indtryk på dig, og som har været med til at gøre dig til den, du er i dag – noget/nogen, der har været med til at præge dine værdier og livssyn. Tag så et stykke papir og skriv det ned i stikord. Herefter får hver person 5 min. til at fortælle – prøv at være præcise og brug ikke mere eller mindre end de 5 min.

Tag lidt mere at spise før I fortsætter med næste dialog

Rutens længde skal afpasses i forhold til deltagerne. Medvandringen kan være meget kort eller Når I er klar til det, går I i gang med øvelsen ”Brændende spørgsmål”:  
Brug 2 min. til at tænke over et spørgsmål, som du godt kunne tænke dig at spørge en af de andre om. Spørgsmålet skrives ned på et stykke papir og lægges ind på bordet, så teksten ikke er synlig. Herefter trækker man efter tur et spørgsmål, som man får 5 min. til at besvare. I udgangspunktet er det ikke meningen, at der skal stilles spørgsmål til besvarelsen. Hvis der til sidst er tid til overs, kan man stille uddybende spørgsmål. 

Måltidet og dialogen er nu ved at nå sin ende. Hvis I har mere tid, kan I trække et dialogkort fra bunken på bordet. Ellers bruger I 5 min. på at afslutte dialogen.  

Hent inspiration til menuen her

Kirkekaffe, klejner og kendskab 

Efter en gudstjeneste kan du, evt. i samarbejde med menighedsrådet, arrangere kirkekaffe med en særlig kage hentet i vores afsnit med opskrifter, hvor du oplyser om Danmissions arbejde og fortæller om vigtigheden af Danmissions folkelige forandring gennem medlemmer og økonomiske afhængighed af bidrag fra privatpersoner, grupper og virksomheder. 

Du kan finde oplysning om Danmissions arbejde her

Hent inspiration til kage her

Sponsormiddag  

Formålet med at arrangere en sponsormiddag til fordel for Danmission er at skaffe penge til Danmissions arbejde. Men oplysning om Danmissions arbejde skal være en central del af arrangementet.


Udgifterne til sponsormiddagen skal holdes så tæt på gratis, som det kan lade sig gøre. Der skal skaffes lokaler, råvarer til middagen og eventuelle præmier til lotteri eller auktion. Samtidig skal der være en del mennesker, der vil deltage i selve afviklingen af arrangementet.

Danmission deltager gerne med en oplægsholder, hvis det er muligt, og vi får besked i god tid. Det er vores erfaring, at lokale erhvervsdrivende ofte deltager velvilligt i sådanne arrangementer ved at levere gratis råvarer. Arrangementet kan promoveres i kirkeblad og lokalavis, så det sikres, at mange får kendskab til sponsormiddagen. Man skal huske at gøre tydeligt opmærksom på, at formålet med middagen er at samle penge til Danmissions arbejde, hvorfor det naturligvis koster noget at deltage i middagen. Det skal også tydeliggøres, hvad de indsamlede midler bliver brugt til.

Du kan finde oplysning om Danmissions arbejde her

Hvis vi skal hjælpe dig med at finde en oplægsholder, så skriv til (Generel mail) 

Hent inspiration til menuen her

Folkekøkken fejrer fremtiden 

Danmission er fortid, nutid og fremtid. Selvom Danmission fylder 200 år, er det ikke en ”gammel træt dame”. Tværtimod er der stadig brug for, at Danmission samarbejder med kirker ude i verden. Der er stadig brug for fortællingen om Håb, Tilgivelse og Liv. Det budskab forældes aldrig og skal til stadighed fortælles i alle afkroge af Danmark. Fremtiden begynder nu, og Danmission& er en del af den fortælling.

Sammen med menighedsrådet kan du, i sognehuset eller det lokale forsamlingshus, arrangere et ”folkekøkken”, hvor menigheden (og andre) inviteres til at komme til fællesspisning, enten gratis eller for en meget lav pris. Det skal være muligt at deltage uden skelen til økonomisk formåen. Formålet med denne fællesspisning er altså at styrke fællesskabet i sognet og samtidig informere om Danmissions arbejde. For at holde prisen så lav som muligt, kan du få lokale virksomheder eller producenter til at donere råvarer eller få kirkens aktivitetsbudget til at give et tilskud.

Under middagen kan du fortælle om Danmissions arbejde på din måde. Det er vigtigt, at dit engagement er tydeligt, for på den måde engagerer du andre i Danmissions arbejde. Mennesker, der engagerer sig i Danmissions arbejde herhjemme, er fundamentet for Danmissions arbejde ude i verden. Vi kan aldrig blive for mange.

Hvis vi skal hjælpe dig med at finde en oplægsholder, så skriv til danmission@danmission.dk

Du kan finde oplysning om Danmissions arbejde her

Hent inspiration til menuen her 

Bobler bidrager bedst

Vi kender det alle sammen, os i den vestlige verden. Hvilken skjorte skal jeg vælge i dag, hvilke sko passer til dagens program, hvilken kniv skal jeg vælge til at skære bøffen med, hvilken bil tager jeg i dag? … Listen kan blive meget lang. Vi har for mange ting, og alligevel køber vi hele tiden nye ting. 

Når du en dag tænker, at du vil skille dig af med nogle af dine ting, eller måske vil bytte dem til noget andet, så invitér dine venner til en champagne komsammen til fordel for Danmissions arbejde. Tag et deltagergebyr på f.eks. 100 kr. og servér et glas champagne og bed dine gæster om at tage det tøj eller de ting med, som de vil bytte. Hav en god aften i dine venners selskab og byt lystigt rundt mellem de medbragte ting og sager. Når aftenen er slut, er der nok et overskud, som du kan sende til Danmission og de overskydende ting, kan du dagen efter aflevere i den nærmeste Danmission genbrugsbutik. En god aften i godt selskab bliver dermed både en god aften for Danmission, for miljøet og for dig og dine venner. 

Du kan finde oplysning om Danmissions arbejde her

Du kan finde den nærmeste Danmissions genbrugsbutik her

Jubilæumssangen

Håbet er ude i verden

Tekst og musik: Per Krøis Kjærsgaard, 2021

Hent tekst og noder her