Inddrag mission i gudstjenesten

Inddrag mission i de faste elementer i gudstjenesten

Marianne Hedemann er præst i Alderlyst Kirke og med i Danmissions repræsentantskab. Hun kommer her med inspiration til at huske mission og sammenhæng med andre kirker til gudstjenesten. 

Tænk mission ind i faddertiltalen ved dåben 
  1. … Ved dåben er barnet blevet podet som en lille kvist på Kristus. Ser vi Kristus for os som et træ, så vokser han/hun fast dér på træet. NN henter saft og kraft fra rødderne ved at komme i kirken, ved at høre fortællinger fra bibelen, ved at I beder for og med hende/ham. Når hun/han/ kigger op i træets krone, vil hun/han opdage, at hun/han hører til i Kristus sammen med alle de andre små kviste, unge grene og gamle og krogede grene. Som døbte indgår vi en stor sammenhæng og familie af alle døbte: Her i NN (sognets navn), her i Danmark og ud over hele jorden (nævn nogle af Danmissions arbejdslande: Tanzania, Libanon, Cambodja …  
  2. … NN hører hjemme i sin familie og har nu ved dåben fået Gud som far, Jesus som sin bror, der vil gå med ham/hende alle dage ind til verdens ende, og hver gang han/hun trækker vejret, er det Helligånden, Guds livsånde, han/hun trækker ind og puster ud. Kirken – den kristne familie – består af alle døbte til alle tider og på alle steder. Det vil sige, at ikke bare de andre her i menigheden er brødre og søstre til barnet, men også dem, der samles til gudstjeneste i Tanzania, Cambodia, Libanon. NN indgår i fællesskabet af alle døbte, unge og gamle, levende og døde, danske og afrikanske/asiatiske/mellemøstlige kristne. 

Tænk mission og sammenhæng med andre kirker ind i kirkebønnen 

  1. …  Vi beder for din kirke her i NN (navn på sogn) og ud over hele jorden. Vi tænker i dag særligt på de lande, hvor Danmission uddanner forkyndere og arbejder på, at kirken må være til stede i lokalsamfundet som et troværdigt vidne om dig, Kristus. Du, som altid satte dig selv i de nederstes sted for at løfte dem op til værdighed. 
  2. … Gode Helligånd, vi beder dig, når vi lukker os om os selv i vor kirke, overbeviste om at vor tradition er den rigeste og bedste og alle andre burde blive inspireret af os – blæs da på os. Mind os om, at ingen er så rig på lang tradition, at man ikke har brug for at tage imod fra andre, OG ingen er så fattig på traditioner, at man ikke kan give noget til andre. Lad os ydmygt tage imod, hvad kristne i den store verden har at bidrage med, hvad enten de stadig bor ude i den store verden (nævn Danmissions samarbejdslande ved navn) eller de bor lige rundt om hjørnet. Gør os villige til at invitere dem indenfor i kirke og hjem. Gør os åbne for, hvad de vil berige os med.