Når håbet skal spire…

Den lutherske kirke i Tanzania hjælper fattige til at skabe sig et lidt rigere liv og til et liv med ret til at leve.

Der er en grundlæggende sammenhæng mellem det kristne næstekærlighedsbud og menneskerettighederne. De styrker hinanden. Det gør de også i Tanzania, hvor den lutherske kirke ser det som sin opgave at hjælpe mennesker med at løse deres udfordringer. Ikke bare når det handler om tro, men også om f.eks. overgreb og fattigdom.

For den lutherske kirke vil være med til at skabe håb, retfærdighed og livsgrundlag for et bedre liv for mennesker i nød.

Det fortæller pastor Mimii Brown, der er leder af bibelskolen Nyakato Lutheran Bible College, som Danmission samarbejder med.

”Som kirke er det vores opgave og forpligtelse at hjælpe andre både åndeligt, fysisk og mentalt. Det er vores opgave at beskytte mennesker og menneskers rettigheder, ikke mindst mennesker der er marginaliserede,” siger hun og uddyber:

”En af menneskets største fjender er fattigdom. Når mennesker ikke får mad, skaber de uroligheder. Når folk er fattige, har de ikke overskud til at opleve Guds storhed og lys. Derfor skal vi hjælpe dem ud af fattigdom. Vi gør det bl.a. gennem uddannelse. Vi driver skoler og universiteter og underviser også i dyrkning af jord og fiskeri. Sådan viser vi fattige folk, hvordan de selv kan være med til at skabe et rigere liv.”

Overtro dræber

I Tanzania er der en stærk overtro blandt mange. Mange mener f.eks. at det bringer held og giver magt at eje en knogle fra en albino, og at det derfor er tilladt at dræbe albinoerne i landet.

I dialog og samarbejde med myndighederne, traditionelle læger og andre religiøse ledere kæmper kirken for at beskytte albinoerne ved at tydeliggøre, at livet er en menneskeret, og at man ikke må slå ihjel.

I denne kultur vokser de kristne kirker hurtigt, og i skiftet fra overtro til troen på Gud er der brug for, at præsterne bliver veluddannede og stærke i troen på, at Kristus er den stærkeste magt. Derfor samarbejder Danmission med Den Evangelisk Lutherske Kirke om at udvikle teologien og gøre den nærværende og nutidig i lokal sammenhæng gennem støtten til Nyakato Bibelskole.

Det er vigtigt for Danmission at støtte en undervisning i teologi, der tager udgangspunkt i Tanzanias egen kultur og filosofi mere end i den europæiske tilgang. Præsterne skal forkynde evangeliet ud fra den lokale kultur og historie. De lokale kirkegængere skal kunne relatere til det og mærke, at det, der bliver forkyndt, er relevant for dem.

Kristendommen er ikke statisk, den skal gå i dialog med den lokale kultur og tankegang for at blive autentisk. Kirken skal altså tale til folk på et sprog de forstår.

For lederen af Nyakato Bibelskole, pastor Mimii Brown, er samarbejdet med Danmission værdifuldt.

Vi er sammen om Guds mission

”Vi er sammen om at følge Guds mission. Vi har som organisationer meget at give hinanden, og selvom vi har forskellige udfordringer og måder at gøre tingene på, har vi et fælles mål om at nå ud til mennesker. Vi arbejder sammen som søstre og brødre. Vi er sammen om at være én kirke,” siger hun.

Lokal støtte skal sikre menneskerettigheder

Den lutherske kirke i Tanzania har med støtte fra Danmission også oprettet nogle landsbykomitéer, der har til mål at skabe en bedre tilværelse for de lokale og give dem håb om større retfærdighed. Komitéerne mødes en gang om måneden for at løse nogle af de problemer, som lokalbefolkningen, særlig kvinder, børn og albinoer, oplever.

Det er de færreste mennesker i Tanzania, der kender loven. Derfor er det nemt at snyde folk, der ikke er stærke eller vidende nok til at tale deres sag. Det kan f.eks. være kvinder, der bliver narret eller truet til at sælge deres jord.

I Tanzania er korruption en kæmpe udfordring. Hvis man ingen penge har, kan det været umuligt at få politiet eller domstolene til at gå ind i sagen, når kvinderne vælger at gå til myndighederne for at få hjælp, hvis de er blevet snydt.

Men her kan kirken og landsbykomitéerne hjælpe. Når komitéerne er involveret, tør de lokale myndigheder nemlig ikke kræve penge under bordet for at behandle en sag.

Arbejdet med kvinders og udsatte rettigheder er en hjørnesten i Danmissions arbejde, hvor alle mennesker er født i Guds billede og har brug for og ret til liv, håb og tilgivelse. Menneskerettighederne tager udgangspunkt i den samme tankegang – at mennesker er ligeværdsige.

Jubilæumssangen

Håbet er ude i verden

Tekst og musik: Per Krøis Kjærsgaard, 2021

Hent tekst og noder her

Se video af sangen med vers