Hellig Tre konger

Fejring af Hellig Tre Konger ved højmesse

I dette forslag indgår en lystænding. Det er fint, hvis der er en lysglobe eller et lystræ i kirken. Ellers kan der stilles et bord op, parat til at sætte lys i.

Indgangssalme, fx Vær velkommen nr. 712 

Salutation, kollekt (jeg ville bruge Holger Lissners kollekt til Hellig Tre Kongers søndag. Den anslår temaet uden dog direkte at tematisere mission). GT-læsning (Esajas 60,1-6) 

Salme: Gør dig nu rede, kristenhed (nr. 362) 
Under salmen lystænding, enten mellem hvert vers, hvis der er mange, der gerne vil være med eller mellem hver andet vers, så sangen tager pause, lystænderne går op i den rækkefølge, der er aftalt. 
Når gruppen er færdig, begynder salmen igen. Husk at aftale med organisten, at han/ hun skal holde øje med, at folk er kommet ned på plads igen. Det er en fordel, hvis f.eks. kordegnen hjælper. Særlig hvis der skal sættes lys i en stage og stilles hen på bordet og tændes. 

Epistel. Titus 3,4-7, trosbekendelse og salme Al magt på jorden og i himlen (nr. 364) 
Hvis lystændingen forudses at tage lang tid, ville jeg springe epistel og salme over og gå direkte videre til evangeliet, Matthæus 2,1-12. 
Enten læst fra alteret, efterfulgt af trosbekendelse og enten Dejlig er den himmel blå nr. 136 eller De hellig tre konger så hjertensglad nr. 138 – eller læst fra prædikestolen. 

Prædiken over de vise mænd, stjernen, følge efter, glæden, der blev meget stor. Gerne under inddragelse af Esajas 60,1-6 og med vinklen: mission – se prædikenrefleksioner herunder.  
 
Kirkebøn med en særlig forbøn for Danmissions udsendte og partnere. 
Meddelelser med henvisning til Danmissions jubilæum, præsentation af indbydelseskortene og de forskellige muligheder. Anbefale indsamlingen til fordel for et af Danmissions projekter, f.eks. hjælp til Beiruts befolkning. 

 
Salme nr. 364 ”Al magt på jorden og i himlen”, hvis den ikke er blevet brugt efter epistlen. 
 
Nadver efter den lokale kirkes skik. 

Som slutsalme: ”I østen stiger solen op” 749 

Prædikenrefleksioner over Hellig Tre Konger

Refleksion 1:  

Tekster: Esajas 60,1-6 
Matthæus 2, 11-2 

Salme: Dejlig er den himmel blå (nr. 136 i DDS) 

Stjernen 
Stjernen lyser klarest i mørke. 
Konkret: Vintermørket i januar. Middelhavsområdets og Orientens nattemørke. Stjernetegn brugt som orientering f.eks. i tidligere tiders skibsfart (eks. Nordstjernen, Karlsvognen) 
Symbolsk: Det indre mørke. Retningsløshed. Meningsløshed. Desorientering. Sorg. Håbløshed. Sygdom og nød. 

I mørket viser stjernen sit klare lys.  
Hans guddomsord det klaresom han os lod åbenbare til at lyse for vor fod. (Grundtvig) 
Stjernen kan være et bibelord. For Bone Falk Rønne, grundlægger af Det Danske Missionsselskab, forløberen for Danmission, blev ordet Frygt ikke! Tro kun! (Markus 5,36) afgørende for ikke at lade sig standse af andres overdrevne betænkeligheder og angst for det nye og ukendte. Netop det bibelord blev malet eller broderet som billede og hængt op, f.eks. i missionærernes hjem. Et bibelord kan have frisættende kraft. 

Her er stjernen en særlig stjerne. Bibelord (Bileams profeti 4.Mos.24; Esajas 60,1-2) knytter sig til den. Vismændenes særlige visdom. Viser frem mod den nye konge, kongen uden mage. 
Retningen afgøres af stjernen, der leder den rette vej. I modsætning til vismændenes menneskelige fejltagelse, der fører til den onde kong Herodes.  

Målet og overraskelsen 
”Det sted, hvor barnet var” havde ingen ydre glans som i Jerusalem. Der kun sad en fattig kone, vugged barnet i sit skød (Grundtvig) 
Hos vore missionspartnere mangler ofte den storslåede arkitektur, som vi forbinder med kirken, himmelstræbende tårne, høje hvælvinger, store orgler, til gengæld kan kirkerne der åbne vore øjne for det store i det små: 
Enkle kirkebygninger med stor tilstrømning, gudstjenestedeltagernes glæde, megen sang.  
Trods fattigdom har så godt som alle noget med, lidt ris, quinoa, grøntsager eller frugt. 
Her er ikke ”solokristendom”, men fællesskab, forbøn, glæde og udholdenhed. 

Gaverne 

Gaverne er forskellige, kostbarheder fra hjemlandene, men den egentlige gave er mødet med Jesus Kristus, som vismændene og vi andre er fælles om, når vi ledes frem af stjernen, hans guddomsord det klare. 

Vejen tilbage 

Alle vismændene drager tilbage, men de er fælles om mødet med Jesus Kristus, den egentlig gave, der nu binder sammen. 
Fællesskabet spænder vidt, geografisk, kulturelt, sprogligt. Går fra øst til vest og fra nord til syd. 
Et nyt netværk, hvor vi må støtte, hjælpe og inspirere hinanden ud fra det, vi er fælles om:  
Mødet med Jesus Kristus, den fælles tro, dåb og nadver. 

 
Hvad kan vi i Folkekirken lære af Danmissions partnere m.h.t. det kristne fællesskab, som det kommer til udtryk i gudstjenester, improviseret bøn og forbøn, hjælpsomhed og kirkelige netværk/ klubber? Ikke til kopiering, men til inspiration og til styrkelse af tro, håb og kærlighed.  
Vi må vandre vejen sammen, dele de store glæder, såvel som sorg og lidelse (jf. 1. Korintherbrev 12, 26), f.eks. Danmissions indsamling til hjælp for de bomberamte i Beirut. 

Refleksion 2: 

 
Esajas 60,1-6. Matthæus 2, 11-2 samt ’De vise fra Østen’ Grundtvigs Sangværk bind 2 nr. 61 (=bibelhistorisk sang/salme på 19 vers, der er udgangspunkt for Dejlig er den himmel blå) 
Den bibelhistoriske sang ”De vise fra Østen” foreslås delt op i sektioner md mini-prædikerner ind i mellem. 
Vers 1-2 
Opfordringen til at være med. Som en mor eller bedstemor, der samler børnene omkring sig. 
Vers 2 linje 5. Henvisningen til dåben. Himlen hører Eder til. 
Vers 3-6 
Julenat i Østerland. Stjernemanden tolker stjernen, han ser. Han bliver barneglad ved udsigten til at Kongen uden mage skal fødes – og han må få lov at opleve det. 
Vers 7-9 
Han opsøger sin konge, der sammen med sin Søn tager på fælles rejse til Jødeland, hvor de finder den forkerte konge. Den menneskelige fejltagelse. De afveg fra stjernens vejvisning. 
Vers 10-13 
Overraskelsen: Intet slot, men Hytten lav og lille. Vished om, at de har fundet den rette, for stjernen viser sig igen: Thi i barnets milde Øje funklende og klar den sad. Ledestjernen, Guds Ord identificeres med Jesus Kristus. 
Vers 14-17 
Applikation på tilhørerne, børnene, os. Få lov at se stjernen over Jesu Konge-Stol i himlen. Det kristne fællesskab, alle må have lov at se stjernen; vi må inddrage flere i glæden, som fortælleren i salmen gør. Missionsperspektiv: Fællesskab i at finde stjernen, i lovprisning og tak på tværs af jordens grænser. 
Vers 18-19 
Stjernen er Hans Guddoms-Ord, som Gud har åbenbaret for os til at vejlede os lyse for vor Fod. 
At følge i tro, jf. Bone Falk Rønnes inddragelse af Frygt ikke! Tro kun! når frygt, bekymringer og vanskeligheder ville lægge hindringer på vejen. Denne Stjerne…. Kan aldrig lede vild. Derfor Frygt ikke! Tro kun! Frygt lammer tankevirksomhed og handlekraft. Et bibelord eller et salmevers kan sætte fri til at overskride grænser. 
 
”De vise fra Østen” skal vedhæftes som bilag, da næppe alle præstegårde har Grundtvigs Sangværk stående.