Hellig Tre konger

Familiegudstjeneste

Bodil Hindsholm er tidligere præst i Udbyneder – Kastbjerg sogn – og er formand for Danmissions stiftsbestyrelse i Ribe Stift. Bodil har god erfaring med at fejre Hellig Tre Kongers gudstjeneste for både børn og voksne. I det følgende inspirerer hun til indhold i prædiken, salmevalg og program for børn.  

For mange år siden udsendte Danmission et forslag til familiegudstjeneste, som jeg i mange år benyttede mig af. Ikke altid på Hellig Tre Kongers søndag, da tiden mellem julen og Hellig Tre Kongers søndag er meget knap. Ofte holdt vi gudstjenesten 1., 2. eller 3. søndag efter Hellig Tre Konger, så der var tid til forberedelsen, der i øvrigt er til at overse. 

Den gudstjeneste var altid et samlingspunkt for menigheden, der elskede det lille optrin med spejdere/juniorkonfirmander, Hellig Tre Konger-salmen og hele det festlige præg.  

Bodil Hindsholm

Hellig Tre Konger-optog

Optoget indleder gudstjenesten, enten under præludiet eller under eller lige efter 1. salme.  
Det består af: 

  • En stjernebærer (Spejderne havde lavet en fin stjerne på en stang. Bæreren skal helst være en lidt høj og kraftig dreng eller pige, der kan holde ud at løfte stjernen under gudstjenestens første del. 
  • Maria (gerne i blå kjole; da Maria ikke altid husker at tage en dukke med, havde vi i præstegården en babydukke i svøb) 
  • Josef (med palæstinenser tørklæde og brunt tøj) 
  • 3 vismænd med gaver (i ”fint tøj”, med turban eller lign. Efterhånden havde vi samlet en kasse med udklædningstøj i præstegården, ellers kan man spørge skolen. De har næsten altid udklædningstøj. Gaverne havde spejderne lavet og de blev genbrugt år for år. Flotte pakker, f.eks. skotøjsæsker pakket ind i guldpapir, et rundt syltetøjsglas pakket ind i alufolie med en stor sløjfe eller lign.) 
  • Er der flere børn, der gerne vil være med, er de øvrige hyrder (spejderne brugte deres bålkapper) og engle i hvidt tøj (meget populært for pigerne). Vi ser fuldstændig bort fra forskellene mellem Matthæus’ og Lukas’ beretning  

Gudstjenestens forløb

Optoget går ind i kirken ad midtergangen, f.eks. efter første salme. De stiller sig midtvejs i kirken (vore spejdere fremsagde et vers, men det er ganske unødvendigt), bliver stående lidt (f.eks. ud for en voksen spejderleder, så der er samling på tropperne) og går så på et givet tegn fra præst eller kirkesanger frem til kortrinnet (eller indgangen til koret). 


Først stjernebæreren, der står op og løfter stjernen højt, dernæst Maria, der bærer Jesus i favnen, og Josef, som hjælper Maria ned at sidde på trinnet (Vi fik på et tidspunkt en gammel blomsterkrybbe, som vi brugte som krybbe – stadig uden hensyn til forskellen mellem Matthæus og Lukas. Den stod gemt under prædikestolen, og Josef fandt den frem til Jesus. Så har Josef også en opgave. Ellers er det lidt kedeligt at være Josef!) 


Dernæst de vise mænd, der én og én går frem, bøjer sig, afleverer gaven til Maria eller Josef og stiller sig bagved dem. 


Endelig hyrder og engle, der alle bøjer sig (eller nejer) for Jesusbarnet. De stiller sig i en halvbue bagved de vise mænd. 


Når alle er på plads, læser præsten beretningen om de vise mænd efter Matthæusevangeliet 2,1-12. 
Vi synger trosbekendelsen (eller siger den i kor), og alle synger ”Dejlig er den himmel blå” (det er en fordel, hvis salmen står på et lille papir, som børnene kan have med i lommen. Ellers bliver de skuffede, når de ikke kan alle versene udenad). 

Efter den oprindelige plan for familiegudstjeneste, gik børnene derefter ned til deres forældre eller spejderlederne, men nu skal det jo være en Danmission-gudstjeneste, så præsten kan, efter salmen er sunget, sige noget i retning af: 

”Vi har lige hørt evangeliet om de vise mænd. Måske ved I, at evangelium betyder ”godt budskab” eller ”en god nyhed”. De vise mænd fandt den gode nyhed, da de fulgte stjernen og fandt frem til ”Kongen uden mage”. De blev glade, og i deres glæde gav de gaver. Da de tog hjem, spredte den gode nyhed sig, for de fortalte vidt og bredt om deres oplevelser. På samme måder har hyrderne fortalt derhjemme om det lille barn i krybben. Når vi bliver glade, vil vi gerne dele glæden med andre.  

Find en måde, hvorpå I kan fejre det gode budskab i jeres kirke og lav meget gerne en social begivenhed ud af det. Invitér kendte og endnu ukendte med til begivenheden. At dele glæden over Jesus med andre er vores mission her i kirken. Og den mission eller opgave vil vi nu gerne dele med jer. 
Lav indbydelser, som I deler ud ved denne gudstjeneste – både små og store.  
 

Forslag til salmer: 

  • Dejlig er den himmel blå (nr. 136) 
  • De hellig tre konger så hjertensglad (nr. 138) 
  • I østen stiger solen op (nr. 749) (Kan placeres enten først eller sidst. Den rummer både ”stjernen over Betlehem” og ”østens vise”)