Påskegudstjeneste

Med fokus på forsoning

Anne Mette Jürgensen er præst og tidligere udsendt for Danmission til Cambodja. Her arbejde hun bl.a. med efteruddannelse af præster samt den interreligiøse dialog. Hun kommer her med en kort refleksion over påskens budskab om forsoning.    

  

Syng salmen Hil dig frelser og forsoner (nr. 192) og hav særligt fokus på dette vers:  
“Du som har dig selv mig givet,  
lad i dig mig elske livet,  
så for dig kun hjertet banker,   
så kun du i mine tanker  
er den dybe sammenhæng!”  

Den er meget inderlig, og peger i retning af en slags åndelig tosomhed, men den peger også udover enhver ensomhed eller tosomhed. Det “du” og dig der tales til, er også ethvert du og dig vi møder på vores vej, da vi alle er del af den dybe sammenhæng.   

For mig fungerer den som en slags udsendelsessalme, og den kæder påske sammen med mission.  

Derfor er påsken også en fin anledning til at tale om mission, især hvis forsoning forstås mere bredt, og ethvert menneskes selvhengivelse inddrages.