Haralds Historie 4

Om afsnittet

I dette afsnit kan du bl.a. høre om diakonissen Søster Sara, der trods alle odds blev udsendt til Indien som missionær. Hun blev sendt ud som den første kvindelige missionær i sin egen ret. Ikke som hustru. Hun ændrede synet på, hvad mission er – og viste os, at mission ikke blot er at forkynde – men også handler om diakoni. En anden kvinde, du kan høre om i dette afsnit, er sygeplejersken Karen Gormsen. Hun stiftede et børnehjem i Kina, men blev smidt ud af landet, for siden at blive rost for sin måde at håndtere børn på. Den dag i dag er børnehjemmet omdannet til et alderdomshjem, hvor der efter sigende stadig lever enkelte af ”Mor Karens børn”.

Om fortælleren


Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.