Haralds Historie 3

Om afsnittet

I dette afsnit kan du bl.a. høre om to mænd, der fik stor betydning for missionshistorien. Den ene er Einar Prip, der ville være missionær blandt beduinerne – den anden er lægen og missionæren Rudolf Fox Maule. De rejste begge til Syrien, hvor det til sidst lykkedes at etablere et hospital nordøst for Damaskus, men vejen dertil var lang for 1. Verdenskrig brød ud – og missionærerne måtte flygte.

I løbet af krigen skulle afrikaner og asiatere kæmpe på europæisk jord. Det efterladte mange med et grimt billede af kristendommen – og også det kom til at præge missionshistorien. Og så er det også i dette afsnit af Haralds Historie, du også kan høre om en konference i 1910 i Edinburgh, der fik helt afgørende betydning for udvikling af international mission.

Om fortælleren


Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.