Når livet er på spil…

Danmission støtter aktivister og skovpatruljer, der bekæmper den ulovlige skovhugst i Cambodia.

Et folkeligt missionsselskab fylder 200 år

Den 17. juni 1821 stiftede Bone Falk Rønne og en gruppe af engagerede mennesker Det Danske Missionsselskab. Det blev starten på mere end 200 års missionsarbejde i store dele af verden. Arbejdet har hele tiden været drevet af en stor skare af engagerede mennesker i Danmark.

Bone Falch Rønne, stifter af Danmission

Sådan er det stadig. Danmissions arbejde er i dag solidt funderet på et folkeligt engagement og evangeliets grundlag. Flere end 9.000 mennesker er som privatpersoner eller gennem kirker, organisationer og virksomheder i dag engageret i støtten til Danmissions arbejde. Enten som frivillige i stiftsarbejde, kirkeliv, genbrugsbutikker, sommerlejre, interessegrupper og landekredse, som medlemmer eller som bidragydere. 


200-års jubilæum skal fejres, og det håber vi, at du vil være med til. Her på siden finder du inspiration til forskellige former for jubilæumsaktiviteter, som kan igangsættes i dit lokalområde. Aktiviteterne kan være mindre eller større, være korte eller lange og have vidt forskellige formål, men vigtigt er det, at fortællingen om Danmissions arbejde og jubilæumsfesten kommer ud i hele landet, også i små lokalsamfund. 


Det skal fejres

– hvordan gør vi?

Jubilæumssangen

Håbet er ude i verden

Tekst og musik: Per Krøis Kjærsgaard, 2021

Hent tekst og noder her

Se video af sangen med vers

Værktøjskassen