Haralds Historie 4

Haralds Historie 4

I dette afsnit kan du bl.a. høre om diakonissen Søster Sara, der trods alle odds blev udsendt til Indien som missionær. Hun blev sendt ud som den første kvindelige missionær i sin egen ret. Ikke som hustru. Hun ændrede synet på, hvad mission er – og viste os, at mission ikke blot er at forkynde – men også handler om diakoni. En anden kvinde, du kan høre om i dette afsnit, er sygeplejersken Karen Gormsen. Hun stiftede et børnehjem i Kina, men blev smidt ud af landet, for siden at blive rost for sin måde at håndtere børn på. Den dag i dag er børnehjemmet omdannet til et alderdomshjem, hvor der efter sigende stadig lever enkelte af ”Mor Karens børn”.

Om fortælleren:

Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.

Haralds Historie 3

Haralds Historie 3

I dette afsnit kan du bl.a. høre om to mænd, der fik stor betydning for missionshistorien. Den ene er Einar Prip, der ville være missionær blandt beduinerne – den anden er lægen og missionæren Rudolf Fox Maule. De rejste begge til Syrien, hvor det til sidst lykkedes at etablere et hospital nordøst for Damaskus, men vejen dertil var lang for 1. Verdenskrig brød ud – og missionærerne måtte flygte.

I løbet af krigen skulle afrikaner og asiatere kæmpe på europæisk jord. Det efterladte mange med et grimt billede af kristendommen – og også det kom til at præge missionshistorien. Og så er det også i dette afsnit af Haralds Historie, du også kan høre om en konference i 1910 i Edinburgh, der fik helt afgørende betydning for udvikling af international mission.

Om fortælleren:
Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.

Haralds Historie 2

Haralds Historie 2

I dette afsnit kan du bl.a. høre om missionen i Kina. Du kan høre om Jørgen Nørgaard Pedersen, der opfandt dét at have boghandlere med både kogebøger og bibler i lufthavne. Du kan høre om Teltmissionen – herunder om to seje kvinder, der etablerede og udviklede et hospital i det nuværende Pakistan, tæt på grænsen til Afghanistan: Den ene af dem var Anna Bramsen, der bl.a. var ophavskvinde til et børnehjem og brændte for Frans af Assisis tanker om en lægmandsorden – og den anden var Marie Holst, om hende går der selv den dag i dag fortællinger i dalen om, at hun blev kørt ned og dræbt af en hestevogn på bestilling af en lokal godsejer, der var utilfreds med hendes kristne virke i egnen.

Om fortælleren:
Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.

Haralds Historie 1

Haralds Historie 1

I dette første afsnit af Haralds historie kan du bl.a. høre om, hvordan sognepræsten Bone Falck Rønne etablerede den første danske missionsorganisation, der ovenikøbet har været demokratisk lige fra begyndelsen. Du kan høre om det tragiske forsøg på at sende missionærer til Guldkysten, det nuværende Ghana. Og du kan høre om den tyske missionær Christopher Ochs – der trods sit store arbejde i Indien måtte tage hjem netop på grund af sit tyske ophav.

Om fortælleren:
Harald Nielsen er tidligere generals i DMS, det senere Danmission. Han har været sognepræst og udgivet en række bøger, bl.a. har han skrevet et 650 siders langt værk om missionshistorien i Danmark. I Haralds historie fortæller han Danmissions historie i løbet af 4 afsnit.

Det var alt...

Det var alt...